Waarom track and trace?

Eindelijk optimaal fleet management

De stijgende brandstofprijzen en de moeilijke economische toestand hebben geleid tot een groeiend besef dat het doordacht beheer van het wagenpark wel degelijk het verschil kan maken. Wat vroeger in vele ondernemingen, in alle sectoren, als een bijkomstigheid gold, is vandaag absolute prioriteit geworden. Daarom is fleet tracking zo belangrijk. Met een combinatie van de juiste hard- en software kunt u op een veel systematischer en meer doordachte wijze de verplaatsingen van uw goederen en personeel plannen.

Track en trace systemen maken doorgaans gebruik van dezelfde satellietinfrastructuur als de overal goed ingeburgerde gps systemen. Maar ze gaan nog een stap verder, door niet alleen de positie van een voertuig met een uiterste nauwkeurigheid te bepalen, maar deze ook door te sturen naar een centrale databank, waar u toegang toe hebt via een webapplicatie of uw gsm-toestel. Omdat u eindelijk beschikt over alle relevante informatie, kunt u de reisroutes optimaliseren en zo uw personeels- en brandstofkosten spectaculair doen dalen.

Een voorbeeld. U krijgt plots een oproep voor een dringende interventie op een welbepaald adres. Klassieke routeplanning kan de individuele chauffeurs helpen om de kortste route te vinden, maar is nutteloos om te bepalen wie van hen de oproep beantwoordt. Met de juiste track en trace software ziet u in een oogopslag – of laat u zelfs door het systeem berekenen – welk voertuig binnen uw wagenpark het best de oproep kan beantwoorden. U werkt zo niet enkel efficiënter, u levert ook een betere service aan uw klant. En dat is op lange termijn een onbetaalbaar voordeel voor uw bedrijf.

Track and trace systemen zorgen dus voor een optimaal vlootbeheer in real time, met meer mogelijkheden dan ooit om snel de juiste beslissingen te nemen. Maar dankzij de uitgebreide rapportagemogelijkheden die in de meeste track & trace systemen vervat zitten, bieden zij u ook de mogelijkheid om  in alle rust de bewegingen van uw wagenpark in zijn geheel – alsook van elke chauffeur afzonderlijk – in de diepte te analyseren. Zo stelt een goed tracking systeem u in staat om voortdurend uw mobiliteitsstrategie bij te sturen en zo efficiëntiewinsten te blijven boeken.

Sinds 1 januari 2005 wordt een CO2-taks geheven op bedrijfswagens die ook voor privé-doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer. Tot voor 1 juli 2005 lag de bewijslast bij de RSZ om aan te tonen of de bedrijfswagen al dan niet voor privédoeleinden werd gebruikt. Sinds 1 juli 2005 werd deze bewijslast omgekeerd en komt ze nu toe aan de werkgever. Concreet houdt dit in dat er een onweerlegbaar vermoeden wordt ingevoerd dat elk voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt aan de werknemer dat ook voor privé-doeleinden kan worden gebruikt, ook daadwerkelijk daarvoor wordt gebruikt. De werkgever moet dan ook dit vermoeden weerleggen en het tegendeel bewijzen. Track & trace systemen zijn daarvoor wonderwel geschikt, aan de hand van online ritverslagen of een specifiek CO2-rapport. Vergeet ook niet dat het niet denkbeeldig is dat er in de toekomst meer CO2-taksen zullen moeten worden betaald en dat het wegennet alsmaar meer wordt belast. Het belang van fleet management, en dus van een performant track en trace systeem, wordt er bijgevolg alleen maar groter op. Aarzel dus niet en vraag nu uw vrijblijvende offerte aan!