Volgsysteem voor voertuig: handige bedrijfstoepassingen

Een volgsysteem voor voertuig, ook wel tracking en tracing genoemd, biedt tal van voordelen. Dankzij de gps-locatie kunt u bijvoorbeeld heel precies uw gestolen wagen laten lokaliseren en terughalen door de politie. Maar ook de bedrijfswereld heeft baat bij een volgsysteem voor voertuig. We geven hier 10 handige toepassingen, waarvan één of meerdere ongetwijfeld ook voor u van pas zullen komen.

Uw onderneming heeft specifieke noden en behoeften. U hebt dan ook specifieke oplossingen nodig, ook als het op een volgsysteem voor voertuig aankomt. Zo hebt u misschien maandelijks een overzicht nodig van de afgelegde kilometers. Of u wilt op elk moment elk voertuig kunnen volgen. Hoe dan ook, een volgsysteem voor voertuig biedt tal van concrete oplossingen:

  • Bedrijven die diensten leveren, zoals IT-ondersteuning op locatie, willen precies weten waar elke medewerker zich bevindt. Als er dan bijvoorbeeld een nieuwe opdracht binnenkomt, kan de dichtstbijzijnde medewerker worden ingeschakeld. Een mooie tijd- en geldwinst.
  • Het is cruciaal voor leasingbedrijven om de kilometerstand van hun vloot te kennen. En als een voertuig wordt gestolen, willen ze het snel en nauwkeurig kunnen traceren.
  • Verhuurbedrijven willen hun wagens, moto’s, machines, … optimaal kunnen beveiligen. Een volgsysteem voor voertuig komt dan ook van pas.
  • Bedrijven die vertegenwoordigers op pad sturen, willen heel precies de bezoekfrequentie in kaart kunnen brengen.
  • Bouwbedrijven moeten sinds de CAO van 2008 een rapport kunnen opmaken met de reëel afgelegde kilometers per werknemer, rekening houdend met het statuut als chauffeur of passagier. Dat lukt probleemloos met een volgsysteem voor voertuig.
  • De benzine- en dieselprijzen blijven maar stijgen. Bedrijven willen dan ook de het rijgedrag van hun medewerkers kunnen beoordelen in een handig rapport.
  • Het is ook belangrijk voor verzekeringsbedrijven om over een rapport te beschikken over het rijgedrag van de klant en de regio’s waar hij of zij meestal rijdt. De verzekeraar kan dan zijn klanten belonen als hij of zij goed rijgedrag vertoont of zich meestal in veilige regio’s verplaatst.
  • Bouw- en verhuurbedrijven willen op de hoogte worden gebracht als een voertuig een bepaalde perimeter verlaat. Die boodschap kan als e-mail of sms binnenkomen.

Uiteraard bestaan er nog meer toepassingen die ook u een pak voordelen opleveren zoals tijd- en geldwinst. Een volgsysteem voor voertuig: dat werkt voor u!