Track en Trace

Voertuig volgen

Om de eigenlijke betekenis van track and trace te vinden moet men eigenlijk beginnen met het ontleden van de gevormde afkorting. Track en Trace is de afkorting van Tracking en Tracing, wat ‘Opsporen en volgen’ betekent. Dit is dan ook wat het systeem doet. Men zoekt waar ter wereld dat het voertuig of object zich bevindt en daarna kan men het voertuig volgen. Dit kan zelfs ook internationaal.

Via gps

De werking van het systeem Track en Trace vertaalt via een GPS-module de signalen van GPS-satellieten. Hiervoor wordt een actieve GPS-antenne gebruikt. Deze signalen stellen u in staat om op elk moment, waar ook ter wereld, de positie van uw voertuig of materieel tot op enkele meters nauwkeurig te bepalen. Door inbouw van het systeem kunt u uw materieel of voertuig volgen en dit op het beeldscherm van uw eigen computer. Sommige gsm’s en Iphones kunnen ook deze toepassingen uitvoeren wat het gebruik van het track and trace systeem uiteindelijk nog veel makkelijker maakt. Het enige wat men wel nog moet doen is bepaalde software downloaden .
Het is dus enkel in uw voordeel als u vandaag nog een offerte aanvraagt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U wordt na de aanvraag gecontacteerd door verschillende leveranciers en op die manier kan u optimaal doorgeven in welk systeem u juist interesse vertoont en kunnen zij u haarfijn uitleggen hoe dit werkt, wat de kosten zijn,…Stel het dus niet langer uit en vraag nu onmiddellijk uw persoonlijke offerte aan!

Kopen

Veel firma’s die te maken hebben met transport en logistiek kopen deze track en trace systemen momenteel al massaal aan. Het is echt een verbetering en een optimalisering voor deze bedrijven om te werken met het track en tracesysteem. Vooral ook omdat het niet enkel in auto’ s of vrachtwagens kan geplaatst en gebruikt worden maar op bijna elk object dat u wenst te volgen.
In het begin zagen vele mensen dit systeem als een soort inbreuk op hun privacy. Ze voelden zich “overal gevolgd” en vonden dit echt vervelend en ontoelaatbaar. Vele werkgevers hebben toen ook de moeite gedaan om aan hun werknemers duidelijk uit te leggen waarom juist ze dit systeem aanschaften en wat de effectieve voordelen waren voor de firma’s en zelfs ook voor de werknemers. Ondertussen is het systeem al volledig geïntegreerd in de maatschappij en hebben steeds minder mensen een bezwaar tegen het systeem. Want hoe men het ook bekijkt, uiteindelijk kan men het zien als een soort controle door de werkgever maar langs de andere kant kan men het ook zien als een vorm van veiligheid. Men kan altijd traceren waar je je bevindt of waar je geweest bent.
Stel dat er dan ernstige misdrijven worden gepleegd of je hebt een ongeval, dan kan men ook de hulp inroepen van het systeem om zo het onderzoek te ondersteunen of misschien zelfs gedeeltelijk oplossen.
Men kan onmiddellijk terugvinden waar je zit en kan op die manier zeer snel hulpdiensten ter plaatse sturen. Dus track en trace kan misschien in sommige gevallen wel je leven redden!