Wettelijke informatie

Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.

Verantwoordelijke uitgever
Laurent HORWITZ, gedelegeerd bestuurder
COMPANEO NV
Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, bus 6
1090 Brussel
België Tel : 0800 50 600
Fax : 02/790 98 49
Ondernemingsnummer : BE0871041687

wettelijke_informatie

 

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan COMPANEO, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, bus 6, 1090 Brussel.

Tel : 0800 50 600
Fax : 02/790 98 49